ENTREGA A LA ARMADA DEL SUBMARINO S-81 “ISAAC PERAL”